Tag Archives: khuôn viên gia đình lớn

Khuôn viên gia đình lớn – Nơi xoá nhoà mọi khoảng cách chia ly

Trả lời cho câu hỏi điều gì là kỳ diệu nhất trần gian, một triết gia đã nói: “Đó là mỗi ngày xung quanh đều có người chết nhưng người ta không bao giờ nghĩ mình sẽ chết”. Trên thế gian này, có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người thân. Nhưng […]

error: Content is protected !!