Xem ngày tốt trong tháng để làm việc thuận lợi

1. Bách kỵ

Theo quan niệm dân gian, ngày này không phạm Bách kỵ => Cát. Có thể tiến hành các việc quan trọng

=> Điểm: 15/15

2. Nhị thập bát tú

Ngày 08/08/2022 có sao Nguy Xấu với việc Khởi công

=> Điểm:0/3

3. Trực

Ngày 08/08/2022
- Có trực Thu Xấu với việc Khởi công

=> Điểm: 0/3

4. Sao tốt – xấu

Ngày 08/08/2022
- Có sao Thiên đức: Tốt
- Có sao Địa tài: Xấu ít
- Có sao Ngũ phú: Tốt
- Có sao U Vi tinh: Tốt
- Có sao Yếu yên (thiên quý): Tốt
- Có sao Lục Hợp: Tốt
- Có sao Kim đường: Tốt
- Có sao Tiểu Hồng Sa: Xấu
- Có sao Kiếp sát: Xấu
- Có sao Địa phá: Xấu
- Có sao Thần cách: Xấu ít
- Có sao Hà khôi(Cẩu Giảo): Xấu
- Có sao Lôi công: Xấu
- Có sao Thổ cẩm: Xấu
- Có nhiều sao Xấu

=> Điểm đại diện: 0/3

5. Ngày Can Chi

Hôm nay ngày Quý Tị Tốt với việc Khởi công

=> Điểm 1.5/3

6. Ngũ hành Tuổi và Ngày

Mệnh tuổi (Kim Bạch Kim) sinh mệnh ngày (Trường Lưu Thủy), là mối quan hệ sinh xuất, người bị tiết khí => Tiểu cát
Ngày này Tốt với tuổi bạn

=> Điểm 2.5/4

Đánh giá

19/31: Ngày này Xấu với tuổi của bạn để tiến hành Khởi công